Professors

Akhmad Arif Kurdianto, S.T.,M.T

KETUA JURUSAN

NIP : 198403152021211002 Jabatan Struktural : Ketua Jurusan

Abdillah Fashiha Ilman, ST., MT.

SEKRETARIS JURUSAN

NIP : 199109112019031009 Jabatan Struktural : Sekretaris Jurusan

M. Sohibul Hajah, S.T.,M.T

Dosen

NIP : 197505272015041001 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Kukuh Widarsono,S.T.,M.T

Dosen

NIP : 198502232014041001 Jabatan Fungsional : Lektor

Mohammad Nur, S.Si., MT.

Dosen

NIP : 198605082019031007 Jabatan Fungsional : -

Aries Alfian Prasetyo, S.Pd., M.Kom

Dosen

NIP : 199103302020121004 Jabatan Fungsional :-

Moh. Jauhari, S.T,.M.T

Dosen

NIP : 199208102019031018 Jabatan Fungsional : -

Bayu Praharsena, S.ST., MT.

Dosen

NIP : 199405312019031009 Jabatan Fungsional : -